Kurzy pro děti

Informace pro rodiče:

  • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích dítěte formou zápisu do speciálních deníků dítěte
  • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které děti vyrobily během konkrétního časového intervalu ( rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
  • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své děti při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
  • Jednou ročně děti dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Naše kurzy jsou určeny dětem všech věkových kategorií, tedy od 3 let výše. Konkrétní skupinu sestavujeme vždy dle konzultací s lektorem a náplň kurzů připravujeme individuálně.

Cílem vzdělávání je rozvoj a užívání všech smyslů, uvědomění si vlastního těla, osvojení si praktických dovedností, zvládnutí koordinace ruky a oka, zvládání  jemné motoriky při práci s různými výtvarnými materiály i nástroji.

Zaměřujeme se na rozvoj dětské obrazotvornosti, fantazie a imaginace, přitom však děti seznamujeme se základními výtvarnými technikami jako jsou kresba, malba, prostorová tvorba, koláž, linoryt nebo kombinované dílo.

V rámci kresby se děti snaží pracovat s linkou a učí se zachytit realitu. Zabýváme se problematikou světla, stínu, kontrastů a různorodosti materiálů. Zkoušíme různé kresebné techniky a pracujeme s uhlem, rudkou i tužkou. Děti se učí zobrazovat nejprve jednodušší předměty, až poté dle pokročilosti skupiny složitější kompozice.

V rámci malby se děti seznamují s nejrůznějšími malířskými technikami a učí se zachytit hloubku, prostor, světelnost a barevnost, přitom si však uchovat svůj jedinečný styl. Velký prostor věnujeme i rozvíjení barevného cítění, kombinování a míchání barev a jejich napodobení dle reality a přírody kolem nás. Malujeme v plenéru i našem krásném ateliéru.

Velice oblíbené jsou i kombinované techniky, kterým vždy v rámci kurzu věnujeme určitý prostor. Děti mají potěšení z tvorby kolážové kompozice nebo dokreslování fotografie. Tyto techniky jsou obzvláště vhodné k rozvíjení představivosti.

Inspiraci čerpáme z ročních období, uměleckých směrů či historických epoch. Dětem v průběhu kurzu vždy představujeme zásadní díla naší historie.

Vedoucí lektoři jsou empatičtí a usměvaví profesionálové, kteří dokáží děti nadchnout, poučit i zabavit.

Kurzy probíhají ve dnech pondělí – čtvrtek vždy v čase od 16 do 17 – 17,30 hodin (dle náročnosti). Den kurzu se domluví dle zájmu účastníků. Začínáme v týdnu od 9. 2. 2015.

Cena celkem: 2 990,- Kč

Pro starší děti je vhodný navazující Semestrální kurz studijní kresby.