Kurzy pro 1. stupeň

Kurz je svým zaměřením vhodný pro všechny děti na prvním stupni ZŠ. Doba kurzu je jedna hodina jednou týdně, během níž děti budou rozvíjet svoji kreativitu a fantazii.

V ateliéru barvička si uvědomujeme, že doba strávená v ateliéru nemá být školením, ale hrou. Dítě ve výtvarném vyjádření nalézá uspokojení a radost, to jsou nejdůležitější výstupy, které tento kurz bude podporovat tématy a technikou v příjemném prosluněném prostoru ateliéru Barvička.

Chceme děti motivovat k uplatnění vlastních schopností a tedy rozvoji osobnosti skrze výtvarné vyjádření. Hodiny jsou koncipované, tak aby každé z dětí mohlo mít své tempo, zároveň se mohlo zapojit do práce v kolektivu a vzniklo tak pro ně přátelské prostředí.

Pokud dítě kreslí s určitým záměrem, kreslí to, co cítí, až mnohem později graficky vyjadřuje, to, co opravdu vidí. Proto bychom rádi děti vedli k vyjádření jejich vnitřního světa pomocí různorodých technik, v rámci kurzu experimentujeme například s koláží, komiksem, ale zároveň dáváme prostor i tradičním technikám jako je malování a kreslení.

Kurzy pro 1. stupeň ZŠ vede lektorka Petra Haplová. Kur se skládá celkem z 15 lekcí a cena je 2 990,- Kč.

Kurzy probíhají ve dnech pondělí – čtvrtek vždy v čase od 16 do 17 – 17,30 hodin (dle náročnosti). Den kurzu se domluví dle zájmu účastníků. Začínáme v týdnu od 9. 2. 2015.

Náplň kurzu

1. hodina – AUTOPORTRÉT, práce s koláží aneb jak vnímám sám sebe
2. hodina – BARVY V POHYBU, malujeme vše, co se hýbe
3. hodina – KOMIX netradiční technikou
4. hodina – HLAVA NA HLAVĚ, vytváříme objekt (I. část)
5. hodina – HLAVA NA HLAVĚ, vytváříme objekt (II. část)
6. hodina – CO JE TO ABSTRAKTNÍ MALBA?
7. hodina – HRAJEME SI S PAPÍREM, možnosti a využití papíru
8. hodina – MLABA NA KAMENY
9. hodina – MŮJ HRDINA, vytváříme vlastní masku
10. hodina – KRAJINA SNŮ – malba

Další lekce budou upřesněny i v návaznosti na zpětnou vazbu dětí.

obrázek (4)