Kurzy pro 2. stupeň

Tento kurz je zaměřen na žáky druhého stupně ZŠ. Výuka bude probíhat jednou týdně po dobu dvou hodin.
Kurz je koncipován tak, aby jeho návštěvníkům napomáhal v osobnostním růstu.

Výtvarná činnost by se měla stát prostředkem komunikace vnitřní i vnější, ne pouze dobře zvládnutou technikou. Součástí koncepce tohoto kurzu je tedy propojení mezi technikou, tématy, která zúčastněným mají sloužit jako platforma pro sebevyjádření a v neposlední řadě s tímto postupem spojená konzultace pedagoga a mladého tvůrce.

Prakticky bude mít účastník kurzu v průběhu roku možnost s pomocí pedagoga objevovat svá vlastní témata i techniky. Vytvořené práce by tedy měli být odrazem jednotlivých osobností návštěvníků kurzu.

Přesto chceme dát prostor i pro osvojení si základních postupů malby, jako je například studijní malba zátiší. Skrze toto zadání je pak možné rozvíjet pozorovací schopnosti, vnímání barev, světla a struktur nebo práci s kompozicí.
Doba strávená v kurzu má být především příjemným a podnětným využitím času, to je pro nás prioritou a radostí.

Kurzy pro 2. stupeň ZŠ vede lektorka Petra Haplová. Kur se skládá celkem z 15 lekcí a cena je 2 990,- Kč.

Kurzy probíhají ve dnech pondělí – čtvrtek vždy v čase od 16 do 17 – 17,30 hodin (dle náročnosti). Den kurzu se domluví dle zájmu účastníků. Začínáme v týdnu od 9. 2. 2015.

Náplň kurzu

1. hodina – JÁ ZA DESET LET, práce s šablonou
2. hodina – POHYB A PROSTOR, práce s netradiční technikou
3.hodina – KOMIX
4. hodina – FLIP BOOK, základy animace
5. hodina – AKA – alter ego, výroba masek (I.část)
6. hodina – AKA – alter ego, výroba masek (I.část)
7. hodina – ZÁTIŠÍ, základy malby
8. hodina – CO JE TO ABSTRAKTNÍ MALBA?
9. hodina – MOŽNOSTI A VYUŽÍTÍ PAPÍRU
10. hodina – KRAJINA SNŮ – malba

Další lekce budou upřesněny i v návaznosti na zpětnou vazbu dětí.

004