Kurzy pro nejmenší

DĚTI TVOŘÍ Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

Během školního roku děti tvoří z různých výtvarných, ale i netradičních materiálů – např. z papírových ruliček i krabiček, plastových zátek, kelímků nebo láhví a již nepotřebných předmětů (starý deštník, rukavice, čepice, přírodniny – větvičky, šišky, mech, listy, kamínky, mušličky, modelovací hmoty (včetně keramické hlíny).

DĚTI PRACUJÍ S ROZMANITÝMI VÝTVARNÝMI NÁSTROJI

Děti pracují s rozmanitými výtvarnými nástroji (štětcem, houbičkou, drátěnkou, kartáčkem i kartáčem, hadříkem, korkovou zátkou apod.). Používají různé druhy barev, kříd, voskovek, pastelek, uhlů nebo tužek.

Letak pro nejmensi

POZNÁVAJÍ A VYZKOUŠÍ SI RŮZNÉ TECHNIKY

Děti poznají a vyzkouší si různé techniky: kresbu, malbu (včetně malby na malířském stojanu), koláž, asambláž, frotáž, prostorovou tvorbu, práci s modelovací hmotou, techniky body artu i landartu apod.

TÉMATA ČERPAJÍ INSPIRACI Z RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍ

Jarní témata – jarní louka a její tajemství, rozkvetlé stromy i keře, pestrobarevné květiny, překvapení k Velikonocům, dárky ke Dni matek, svět ptáčků zpěváčků apod.

Letní témata – svět u rybníka i u řeky, podmořský svět, hrátky s módou, zoologická zahrada, Den dětí apod.

Podzimní témata – podzimní les, houbové království, hrátky v podzimní přírodě, podzimní zahrada, podzimní dekorace apod.

Zimní témata – zimní krajina, sněhulák, čert s Mikulášem, vánoční stromek, vánoční dekorace, vánoční vločky, svět pohádkových bytostí.

CÍLEM VZDĚLÁVÁNÍ JE…

Díky různým výtvarným technikám dochází u dětí k rozvoji a užívání všech smyslů, děti se učí uvědomovat si vlastní tělo a zvládat jemnou motoriku při práci s různým výtvarným materiály i nástroji, navíc si osvojí mnohé  praktické dovednosti.

Rozvíjíme tvořivost a fantazii pomocí posilování přirozených poznávacích citů i radosti z objevování „nového“, nebojíme se experimentovat s různými výtvarnými, přírodními i odpadovými materiály a seznamovat děti se světem lidí, s jejich tradicemi a zvyky.

Volíme výtvarné aktivity, které umožní žákovi seznámit se s různými národnostmi, s rozmanitostí různých kultur nebo uměleckých epoch, rozvíjíme estetický vkus a vytváříme podmínky pro individuální činnosti žáků, ale i pro skupinové aktivity nebo tvorbu ve dvojici. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně.

Kurz se skládá celkem z 15 lekcí a jeho cena je 2 990,- Kč.

Kurzy probíhají ve dnech pondělí – čtvrtek vždy v čase od 16 do 17 hodin. Den kurzu se domluví dle zájmu účastníků. Začínáme v týdnu od 9. 2. 2015.