Kurzy pro dospělé

Informace pro rodiče:

  • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
  • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
  • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
  • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

KURZ ZÁKLADNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK

Kresba, malba a moderní výtvarné postupy

Ještě jste nikdy nestáli za bílým plátnem a netušíte, jakou výtvarnou techniku vyzkoušet? Chtěli byste pootevřít vrátka do světa umění, začít tvořit a nesvazovat se jedním uměleckým postupem? Pak je náš Kurz základních výtvarných technik jako stvořený pro Vás. Je koncipován jako výuka základů kresby a malby, kromě toho si ale budete moci vyzkoušet rozličné výtvarné postupy s ohledem na aktuální výtvarné dění. Naše lektorka Vás bude po celou dobu motivovat k nalezení vlastního výtvarného projevu. Bude Vám průvodkyní na cestě k nalezení Vašeho specifického sebevyjádření, vlastních témat i obsahu Vašich výtvarných počinů. Nedílnou součástí kurzu budou konzultace a zhodnocení Vašeho díla. Vždy dbáme na to, aby pro Vás byla výuka především relaxací i odpočinkem, proto budete mít v pozdějších lekcích i více prostoru pro individuální zadání.

Kurz probíhá jednou týdně a skládá se celkem z 15 lekcí, vede ho lektorka Petra Haplová. Kurzy probíhají ve dnech pondělí – čtvrtek vždy v čase od 18 do cca 20,30 hodin. Den kurzu se domluví dle zájmu účastníků.

Doba trvání jedné lekce je 2-3 hodiny

Cena kurzu 4 990,- Kč.

Nástin hodin:
1. hodina – Představení, Alter ego (akrylová malba)
2. hodina – Kresba živého modelu (portrét)
3. hodina – Úvod k využití šablony (barva ve spreji)
4. hodina – Technika Olejomalby (abstrakce)
5. hodina – Koláž a surrealismus
6. hodina – Tvorba knihy
7. hodina – Tělesnost a její projevy ve výtvarné činnosti
8. hodina – Animace
9. hodina – Malba v plenéru

Další hodiny budou odvozeny od výtvarného směřování jednotlivce.
Pozn.: Každá hodina bude mít také stručný teoretický základ

SEMESTRÁLNÍ KURZ STUDIJNÍ KRESBY

V tomto uceleném kurzu se návštěvníci naučí studijní kresbou vnímat prostor, světlo a tvar. Osvojí si hlavní principy pro kresbu zátiší, portrétu a figury, dále pak rozlišování struktur jednotlivých materiálů. Tyto základy jsou velmi důležitým krokem pro následnou volnou tvorbu a zmírní tak úskalí, se kterými se člověk setkává při tvoření. Znát řemeslo znamená rozvázat si ruce při snaze vlastního vyjádření, pro níž je důležitá právě svoboda, které je zase na škodu omezenost neznalostí základů.

Návštěvníci kurzu se dostanou od zpracování nejjednodušších zátiší přes složitější kompozice až ke zvládnutí figury, portrétu nebo architektury.

Kurz je intenzivní, probíhá 1x týdně a skládá se celkem z 15 lekcí. Jedna lekce trvá 3 hodiny celý semestr (září-prosinec). Kurzy kratší totiž mohou tratit na intenzitě výuky. Studijní kresba je řemeslo, které se musí trénovat stejně jako sport, aby si student osvojil základy, se kterými pak umí pracovat. Den v týdnu se vybírá dle účastníků. Začínáme v 18 hodin. Cena 4 990,- Kč.

OLEJOMALBA

Kurz olejomalby je zaměřen na detailní prozkoumání práce s olejovými barvami. Seznámíte se s vývojem této techniky od jejího vzniku v renesanci až do současnosti. Naučíme se od základů, jak správně napínat plátno, jak šepsovat, co je to podmalba, imprimitura, izolace. Co jsou to pasty, lazury, média, pryskyřice, balzámy atd.

Budeme se věnovat jednak technologii olejomalby, tzn. jaké používat podklady, ředidla, oleje, laky. A samozřejmě také technice malby. Sem spadá například výběr vhodných štětců, špachtlí a dalších pomůcek, systém práce s barvou na paletě, způsoby jak dosáhnout jemných barevných přechodů, světelných efektů, struktur, iluze prostoru, jak ztvárnit různé materiály, textury a barvu lidské pleti.

Vznik olejomalby se dá těžko určit, protože se vyvinula postupně z mastných temper. Předchůdcem olejové malby byla tzv. vaječná tempera, při níž bylo jako pojidlo barevných pigmentů použito vaječných žloutků.

Kurz olejomalby probíhá jednou týdně a skládá se celkem z 15 lekcí.

Cena kurzu 4 990,- Kč.

AKVAREL

Akvarel je malba, při které se používá barva rozpustná ve vodě (vodová barva). Maluje se na různé povrchy, nejčastěji se používá papír, ale i papyrus, plast nebo kůže, látka, dřevo a plátno. Vodová barva ne zcela kryje a tak podklad obvykle prosvítá.

Kurz akvarel je zaměřen na techniku přítomného okamžiku. To, co můžeme udělat teď, nepůjde vytvořit za pár vteřin – proto je nutné soustředění. Akvarel je založen na práci s náhodou – učíme se ji využívat v náš prospěch – proto je důležité uvolnění.

Kurz malování akvarelem probíhá jednou týdně a skládá se celkem z 15 lekcí.

Cena kurzu 4 990,- Kč.