Mgr. Petra Vondrová, Ph.D. (nar.1974)

Informace pro rodiče:

 • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
 • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
 • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
 • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Je absoloventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obory – český jazyk a literatura a výtvarná výchova). Na stejné škole pokračovala v doktorandském studiu. Během tohoto studia se začala specializovat na výtvarnou hru a tvorbu s nejmenšími dětmi (2-10 let). K tvorbě využívá především přírodniny, zbytkový a odpadový materiál. Inspiraci hledá mimo jiné i v současném umění.
Své nápady zpracovává do článků pro časopisy – Informatorium 3-8 nebo Moderní vyučování apod.

Napsala i mnoho knih, kde je možné najít inspiraci pro tvorbu dětí – například Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob, Výtvarné hrátky a pohádky, Tvoříme z věcí kolem nás, Tvoříme z přírodních materiálů apod.

Působí jako profesorka českého jazyka a literatury, výtvarné výchovy.

Zároveň je lektorkou kurzů pro další vzdělávání pracovníků ve školství v oboru výtvarná výchova, kde se věnuje školení pedagogů působících v mateřských školách a na prvním stupní základních škol.

Věnuje se i tvorbě knižní ilustrace nebo autorským čtením pro nejmenší děti. Inpiraci pro svou tvorbu hledá všude okolo sebe. Mnoho námětů a zkušeností zíkala při svých dlouhodobých zahraničních pobytech ve Švýcarsku, Itálii, Řecku, na Filipínách nebo v Kolumbii.

Seznam vydaných knih Petry Vondrové:

 • Výtvarné techniky pro děti
 • Výtvarné inpirace na čtvero ročních období
 • Zábavné výtvarné lekce
 • Výtvarné inpirace na celý rok
 • Výtvarné hrátky pro nejmenší
 • Výtvarné hrátky a pohádky
 • Výtvarné hrátky napříč kontinenty
 • Tvoříme z věcí okolo nás aneb Pop- art pro děti
 • Tvoříme z přírodních material aneb land – art pro děti
 • Dobrodružství Týnky a Pavlíka
 • Dobrodružství Darinky a kamarádů