Nabídka kurzu (ceník)

Informace pro rodiče:

  • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
  • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
  • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
  • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Dětské kurzy (půlroční kurzy)


Kreativní kurzy pro nejmenší (půlroční kurz) 20 lekcí 4 990,- Kč
Kurzy malování a zručnosti – I (půlroční kurz) 20 lekcí 4 700,- Kč
Kurzy malování a zručnosti – II (půlroční kurz) 20 lekcí 4 700,- Kč

Dětské kurzy (roční kurzy)


Kreativní kurzy pro nejmenší (roční kurz) 40 lekcí 9 200,- Kč
Kurzy malování a zručnosti – I (roční kurz) 40 lekcí 9 000,- Kč
Kurzy malování a zručnosti – II (roční kurz) 40 lekcí 9 000,- Kč

Kurzy pro dospělé


Kresba / malba 10 lekcí 4 450,- Kč
Olejomalba 10 lekcí 4 450,- Kč
Akvarel 10 lekcí 4 450,- Kč
Akryl 10 lekcí 4 450,- Kč
Komiks a graffity 10 lekcí 4 450,- Kč
Malování s úsměvem 10 lekcí 4 450,- Kč

* Jednotné kurzy obsahují

  • Děti mají v ceně, tričko
  • Zabezpečený pitný režim
  • Zabezpečené občerstvení

Všeobecné informace:

V ceně kurzů jsou zahrnuty i základní pomůcky a materiály pro úvodní lekce. U olejomalby například i rámy a plátno pro váš 1. obraz, olejové barvy, štětce, ředidla, media atd. Později, po konzultaci s lektorem, si studenti kupují vlastní pomůcky a materiály, adekvátní a nejvhodnější pro specifický typ jejich práce.

Děti u nás dostanou svoje trička s logem a vlastní barvičky, takže se nemusí dělit jako třeba ve školce. Dbáme na to, abychom děti vedli k samostatnosti a aby dokázali hravou formou řešit zdánlivě velké překážky. Máme vždy dost papíru i dalších pomůcek a máme také plně zajištěný pitný režim a zdravou svačinku v podobě čerstvého ovoce či jiných dobrot. Náš ateliér je světlý, svěží a plný očekávání nové tvorby a nápadů.

Nahrazování zameškaných lekcí:

V rámci svého kurzu máte možnost si nahradit v jiném termínu (jiný den v týdnu) lekce, na které se nebudete moci dostavit. Je třeba se předem dohodnout s lektorem vašeho kurzu, nebo napsat email na info@barvicka-kurzy.cz. Omluvené lekce je nutné nahradit během kurzu, který má účastník zaplacen. Po skončení kurzu nelze z kapacitních a organizačních důvodů převádět nevyčerpané lekce do dalších semestrů či bloků kurzů. Děkujeme za pochopení.

Do kurzů je možné se přihlásit kdykoli – i v jejich průběhu. Dopočítáme Vám zbývající lekce a Váš lektor Vám individuálně upraví program výuky.

Kdykoli během svého studia u nás se máte možnost telefonicky, mailem i osobně obrátit přímo na vedení našeho ateliéru. Vždy se Vám pokusíme vyjít maximálně vstříc tak, aby studium u nás bylo pro Vás příjemné, inspirativní a tvůrčí.

Naším cílem je 100% spokojený zákazník a úsměv na tvářích všech zúčastněných.

Těšíme se na Vaši návštěvu!