Naši lektoři

Informace pro rodiče:

  • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích dítěte formou zápisu do speciálních deníků dítěte
  • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které děti vyrobily během konkrétního časového intervalu ( rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
  • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své děti při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
  • Jednou ročně děti dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.
Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

MARKÉTA ADAMCOVÁ

Marketa_Adamcova

Na střední škole jsem studovala obor Počítačová grafika – obalová technika. V rámci tohoto studia jsem si osvojila práci s grafikou jako s výtvarnou činností. Tvorbě grafických návrhů a jejich následného převedení do digitální podoby totiž vždy předchází příprava rukou zpracovaných podkladů, námětů a skic. Na škole jsem se učila i řemeslu kresby a vazby knih. Nedílnou součástí studia byla i má volná tvorba.

Po střední škole jsem navštěvovala Scholastiku, kde jsem se pod vedením Roberta Šalandy a následně Michala Pěchoučka soustředila především na rozvoj a usměrnění své tvorby.

Nyní studuji na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla. Plně se věnuji své práci, ve které jako v celku převládá médium malby, poslední dobou se ale stále častěji vracím i ke kresbě. Ve svých obrazech pracuji s motivy krajiny a plenéru, které převádím do abstraktních lineárních rovin.

ADÉLA SLIŽKOVÁ

Adela_Slizkova

Svou výtvarnou činnost jsem započala již na střední škole uměleckou fotografií, která mě neustále inspiruje. Ve volném čase pátrám v bazarech po originálních analogových fotoaparátech a věnuji se především uměleckým portrétům, studiím lidského těla, dále krajině a architektuře.

Na střední jsem začala také vyrábět první šperky, především náušnice a náhrdelníky z korálků, kamenů a drátů. Později jsem zjistila, že tato technologie je poměrně omezená co do výtvarné hodnoty a začala pracovat se sklem, plastem, kovem nebo recyklovatelnými materiály, které běžně přehlížíme a ani nás nenapadne nalézt jejich nový význam  upotřebení.

Láska k výrobě šperků mě nasměrovala na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde momentálně studuji na fakultě Umění a designu Ladislava Suchara, obor Šperk.

V současnosti pracuji především s kovem a 3D tiskem, který kombinuji a posouvám hranice jeho běžného využití. V rámci klauzury jsem vytvořila pečetní prsten z ekologického průhledného plastu, do jehož středu jsem zasadila okrasné semínko. Pokud prsten náhodou ztratíte, vyroste z něj květina.

PETRA HAPLOVÁ

PHaplova

 Vystudovala jsem střední uměleckoprůmyslovou školu – obor užitá malba. Během tohoto studia jsem se seznámila s technologií malby, dějinami výtvarné kultury a paralelně rozvíjela svoji volnou tvorbu.

V současné době studuji na Akademii výtvarných umění v Praze – ateliér Vladimíra Skrepla. Ve své práci se věnuji závěsnému obrazu a koláži s převážně figurálními motivy, avšak zpracovávám témata, která mě vedou i k přesahům do rozličných médií jako je například grafika, fotografie nebo objekt.

Nyní si doplňuji vzdělání pedagogickým minimem, jehož součástí je porozumění dětské výtvarné činnosti a rozvojI osobnosti  pomocí výtvarných disciplín.

KAROLÍNA NEUFUSSOVÁ

Karolina

Třetím rokem studuji obor Architektura a stavitelství na ČVUT. Zajímám se o architekturu, sport a umění. Mým uměleckým vzorem je Salvator Dalí, takže stejně jako u něj, je i u mě všechno dovoleno. Práce a výtvarná činnost s dětmi mi přináší potěšení, je pro mě vzpruhou i inspirací. Nikdy mě nepřestane udivovat, jak dokážou být děti v uměleckém vyjádření spontánní a kreativní.