Ruskojazyčné kurzy

Margaryta2Ruskojazyčné kurzy vede zkušená akademická malířka, aktivní výtvarnice a lektorka se srdcem otevřeným, Margaryta Žachavec, která dlouhá léta pracuje s dětmi i dospělými.

První výtvarný kurz je zdarma, přijďte se kdykoliv nezávazně podívat.Výtvarné kurzy jsou určeny pro začátečníky, pokročilé, i pro ty, kteří si myslí, že to nezvládnou. Margarita tvoří se studenty v malých skupinách a klade důraz na individuální přístup.

Kurz se skládá celkme z 10 lekcí (1x týdně 2 hodiny). Cena celkem: 2 990,- Kč.

 
 

Náplň kurzů pro děti od 5 do 10 let

 • Kresba
 • Malba
 • Grafické techniky
 • Výtvarná dílna pro děti (experimentujeme s rozmanitými materiály)
 • Přehled z dějin umění
 • Modelování a práce s hlínou
 • Prostorová tvorba
 • Barvy a míchání barev
 • Malířský výukový program hravou formou

Náplň kurzů pro děti od 5 do 10 let

 • Kresba
 • Malba
 • Výtvarná dílna
 • Přehled z dějin umění
 • Letní malířský plenér
 • Malování akvarelem
 • Příprava na přijímací zkoušky
 • Teorie barev
 • Základy kompozice
 • Základy perspektivy
 • Úvod do teorie barev
 • Práce s různými výtvarnými prostředky
 • Krajinomalba
 • Kresba zátiší
 • Body Art