Výtvarné hry a aktivity pro děti z I. stupně

Informace pro rodiče:

 • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
 • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
 • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
 • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Během školního roku

I-stupen-I

Během školního roku děti tvoří z různých materiálů, jako například výtvarné, ale i odpadové materiály – papírové ruličky i krabičky, plastové zátky, kelímky nebo láhve, již nepotřebné předměty – staré boty, deštník, rukavice, čepice, přírodniny – větvičky, šišky, mech, listy, kamínky, mušličky, modelovací hmoty (včetně keramické hlíny)

Pracují s rozmanitými výtvarnými nástroji

I-stupen-II

Pracují s rozmanitými výtvarnými nástroji (štětcem, houbičkou, drátěnkou, kartáčkem i kartáčem, hadříkem, korkovou zátkou apod. Pracují s různými druhy barev, kříd, s voskovkami, pastelkami, uhlem, tužkou apod.

Poznají a vyzkouší si různé techniky: kresbu, malbu (včetně malby na malířském stojanu), koláž, asambláž, frotáž, prostorovou tvorbu, práci s modelovací hmotou, techniky body – artu i land – artu apod.

Témata čerpající inspiraci z ročních období

I-stupen-III

 • Jarní témata – jarní louka a její tajemství, rozkvetlé stromy i keře, pestrobarevné květiny, překvapení k Velikonocům, dárky ke Dni matek, svět ptáčků zpěváčků apod.
 • Letní témata – svět u rybníka i u řeky, podmořský svět, hrátky s módou, zoologická zahrada, Den dětí apod.
 • Podzimní témata – podzimní les, houbové království, hrátky v podzimní přírodě, podzimní zahrada, podzimní dekorace apod.
 • Zimní témata – zimní krajina, sněhulák, čert s Mikulášem, vánoční stromek, vánoční dekorace, vánoční vločky, svět pohádkových bytostí

Témata čerpající inspiraci z historických epoch

obrazek_iv

 • Gotika – hrady, středověké bitvy, gotická móda, umělci gotiky
 • Renesance – zámky, život šlechty na zámcích, renesanční móda, renesanční umělci
 • Baroko, Rokoko – život v palácích i život obyčejných lidí, barokní móda, barokní umělci
 • Klasicismus – život v palácích i život obyčejných lidí, móda v období klasicismu, umělci klasicismu
 • 19.století – vynálezy a pokrok této doby,móda, umělci romantismu, realismu, impresionismu i secese
 • 20.století – seznámení s různými podobami umění napříč vybranými uměleckými směry tohoto období – kubismem, expresionismem, dadaismem, abstraktním uměním, pop-art, land-art, body-art apod.

Výtvarné téma je doplňováno i hudební složku – dítě se seznámí s různými podobami hudby i mluveného slova z jednotlivých období

Cílem vzdělávání

obrazek_v

Cílem vzdělávání je rozvoj a užívání všech smyslů, uvědomění si vlastního těla, osvojení si praktických dovedností, učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku při práci s různým výtvarným materiálem i nástrojem.

Rozvíjíme tvořivost a fantazii pomocí posilování přirozených poznávacích citů i radosti z objevování „nového“, nebojíme se experimentovat s různými výtvarnými, přírodními i odpadovými materiály a seznamovat se světem lidí, s jejich tradicemi a zvyky.

Volíme výtvarné aktivity, které umožní žákovi seznámit se s různými národnostmi, s rozmanitostí různých kultur nebo uměleckých epoch, rozvíjíme estetický vkus a vytváříme podmínky pro individuální činnosti žáků, ale i pro skupinové aktivity nebo tvorbu ve dvojici. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně.