Výtvarné hry a aktivity pro děti z II. stupně

Informace pro rodiče:

 • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
 • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
 • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
 • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Všeobecné podmínky:

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat.

Přečíst, Všeobecné podmínky >

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Během školního roku děti tvoří z různých materiálů

II-stupen-I

Během školního roku děti tvoří z různých materiálů, jako například výtvarné, ale i odpadové materiály – papírové ruličky i krabičky, plastové zátky, kelímky nebo láhve, již nepotřebné předměty – staré boty, deštník, rukavice, čepice, přírodniny – větvičky, šišky, mech, listy, kamínky, mušličky, modelovací hmoty (včetně keramické hlíny).

Děti z 2.stupně pracují i s textilními materiály –látky, vlny, pytlovina, stužky, kůže, kožešina, papírové materiály – čtvrtky, kartony, vlnitá lepenka, barevné papíry apod.

Pracují s rozmanitými výtvarnými nástroji

II-stupen-II

Pracují s rozmanitými výtvarnými nástroji jako štětcem, štětkou, houbičkou, drátěnkou, kartáčkem i kartáčem a seznámí se s různými druhy barev, sprejovými barvami, křídami, pastely, uhlem, rudkou apod.

Poznají a vyzkouší si různé techniky kresby, malby (včetně malby na malířském stojanu), koláž, asambláž, frotáž, prostorovou tvorbu, komiks, ilustrace, techniky umělců graffity apod.

Nudí tě kreslení a malování ve škole? Myslíš si, že je to „trapný“? Neskončili by všichni malíři a umělci se svým talentem v 9 letech? Přijď k nám a ukážeme ti, že umění je všude kolem tebe a i ty můžeš ukázat světu, co v tobě je.

Témata, kterým se během roku věnujeme

II-stupen-III
 • Čerpající ze života okolo nás
 • Dům, město, vesnice, krajina
 • Lidé okolo nás, lidé na různých kontinentech
 • Svět zvířat, podmořský svět
 • Svět rostlin, květin, stromů i keřů

Témata čerpající inspiraci z historických epoch

II-stupen-IV
 • Gotika – hrady, středověké bitvy, gotická móda, umělci gotiky
 • Renesance – zámky, život šlechty na zámcích, renesanční móda, renesanční umělci
 • Baroko, Rokoko – život v palácích i život obyčejných lidí, barokní móda, barokní umělci
 • Klasicismus – život v palácích i život obyčejných lidí, móda v období klasicismu, umělci klasicismu
 • 19. století – vynálezy a pokrok této doby, móda, umělci romantismu, realismu, impresionismu i secese
 • 20. století – seznámení s různými podobami umění napříč vybranými uměleckými směry tohoto období –kubismem, expresionismem, dadaismem, abstraktním uměním, Pop-art, land-art, body-art apod.
 • Výtvarné téma je doplňováno i hudební složku – dítě se seznámí s různými podobami hudby i mluveného slova z jednotlivých období.

Graffity a komiks

Tento kurz je určen pro zájemce o komiksovou kresbu a graffity. Účastníkům vysvětlíme celý proces komiksové a graffitové tvorby, od scénáře, výstavby, tvorby charakteru přes techniku kresby, použití barev. Také vás seznámíme s historií a vývojem komiksu a graffity u nás i ve světě. Představíme vám autory, kteří položili základy celým stylům a generacím dalších kreslířů.

Cílem vzdělávání

II-stupen-V

Cílem vzdělávání je rozvoj a užívání všech smyslů, uvědomění si vlastního těla, osvojení si praktických dovedností, učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku při práci s různým výtvarným materiálem i nástrojem. Rozvíjíme tvořivost a fantazii pomocí posilování přirozených poznávacích citů i radosti z objevování „nového“, nebojíme se experimentovat s různými výtvarnými, přírodními i odpadovými materiály a seznamovat se světem lidí, s jejich tradicemi a zvyky. Volíme výtvarné aktivity, které umožní žákovi seznámit se s různými národnostmi, s rozmanitostí různých kultur nebo uměleckých epoch, rozvíjíme estetický vkus a vytváříme podmínky pro individuální činnosti žáků, ale i pro skupinové aktivity nebo tvorbu ve dvojici. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně.